9. CMADFI-tapahtuma järjestetään ma 27.1.2020 Tiedekulmassa Helsingissä.

Mitä yhteisömanageri tekee?

Jos yhteisöt voidaan määritellä eri tavoin, niin myös yhteisömanagereiden toimenkuvat voivat olla hyvin erilaisia. Pyysin verkostoltani apua yhteisömanagerin tehtävien määrittelemiseen.

Yhteisömanageri ymmärtää yhteisönsä kiinnostuksen kohteet ja tarpeet, hänellä on nopeat hoksottimet ja reagointi. Hän tuottaa oikeaa sisältöä oikeaan kanavaan (meillä ainakin on hieman kanavakohtaista eroa yhteisön kiinnostuksen kohteissa, reagoinnissa ym.), tuottaa aitoa lisäarvoa yhteisölle, innostaa ja inspiroida, auttaa viihtymään.

-Erika Appelström, brändipäällikkö, Novita

Yhteisömanageri on yrityksen sosiaalisten kanavien monipuolinen osaaja ja ylläpitäjä, jonka tehtävä on luoda ja ylläpitää sosiaalisten kanavien kautta elävää vuoropuhelua yrityksen kohde- ja sidosryhmien kanssa. Yrityksestä riippuen tehtävä kattaa kaiken strategiasta käytännön tehtäviin, julkaisuihin ja analysointiin asti.

-Johanna Kemppinen, markkinointipäällikkö, Myllyn Paras

Yhteisömanageri huolehtii yhteisöstä jatkuvassa vuorovaikutuksessa yhteisön jäsenten kanssa. Hän voi toimia organisaatiossa palkattuna, alihankittuna tai vapaaehtoisena. Hän seuraa erilaisia tietovirtoja, viestii sisäisesti ja ulkoisesti, järjestää tapahtumia, tiedottaa, rakentaa verkostoja, koordinoi ja joukkoistaa.

-Pauliina Mäkelä, viestintäkouluttaja, Kinda Oy

Xennekin konsultti taas Liisa Siitonen tiivisti, että yhteisömanageri huolehtii nettiyhteisön toimivuudesta; juttelee, auttaa ja ohjaa. Hän lähetti myös kuvan tuoreesta koulutuksestaan, jossa oli kertonut yhteisömanagerin työstä.

Aidosti innostavan ja motivoivan ilmapiirin luominen on yhteisömanagerin tärkein taito. Kun yhteisön jäsenet rohkaistuvat viestimään ihmisinä ihmisille, saadaan oikeasti kiinnostavaa ja mielenkiintoista sisältöä ja keskustelua.
-Suvi Sikstus, viestintäpäällikkö Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri

Yhteisömanageri vastaa siitä että yhteisö voi toimia ja kehittyä terveellä tavalla. Hän poistaa esteitä jäsenten ja yhteisön yhteisten tavoitteiden toteutumisen edestä. Hän huolehtii siitä että jäsenet kokevat olevansa osa yhteisöä ja auttaa heitä tutustumaan toisiinsa. Lisäksi hän huolehtii siitä että alusta/alustat, joissa yhteisö toimii, on kunnossa ja että ihmiset osaavat käyttää sitä/niitä. Yhteisömanageri kommunikoi sidosryhmille, miten yhteisön valittu strategia toimii ja ehdottaa sekä toteuttaa siihen liittyviä muutoksia. Hän vastaa siitä, että kaikki tarvittavat ihmiset ovat tietoisia tavoitteista ja niihin pääsemisestä.

-Marko Suomi, yhteisömanageri, Visma Enterprise Oy

Yhteisömanageri pitää huolta yhteisöstä ja sen jäsenistä. Yhteisömanageri voi antaa omalla toiminnallaan suuntaviivoja ja malleja yhteisölle, esimerkiksi haastamalla, aktivoimalla tai kannustamalla yhteisön jäseniä. Yhteisömanageri puuttuu myös tarvittaessa haastaviin tilanteisiin ja auttaa yhteisön hankaluuksien yli. Monissa yrityksissä on myös managereita, jotka vastaavat sekä somesta että yrityksen yhteisöistä. Mielestäni heidän tehtävänsä on huolehtia yrityksen somenäkyyvydestä ja kehittää yrityksen sometoimintaa yhdessä muun organisaation, esimerkiksi viestinnän kanssa.

-Pirjo Väyrynen, yhteisöpalvelujen moniosaaja, Pirannava Intelligence Oy

Yhteisömanageri toimii tietyn verkkoyhteisön ylläpitäjänä. Hän rakentaa, kasvattaa ja hallinnoi verkkoyhteisöä, joka palvelee yhteisön brändiä tai sen tärkeäksi kokemaa asiaa. Nimikkeellä on taustaa peliteollisuudessa, jossa yhteisömanagerilla on keskeinen rooli pelaajien vuorovaikutuksessa keskenään sekä pelin kehittäjien kanssa. Peliteollisuudesta yhteisömanagerit ovat yleistyneet muissakin verkkoyhteisöissä hyvän ilmapiirin, tiedonkulun ja vuorovaikutuksen rakentajina.

-Tiinu Wuolio, toimitusjohtaja, Medita Communication Oy

Vastaa sinäkin ja kerro twiittaamalla siitä, mitä yhteisömanageri sinun mielestäsi tekee!