9. CMADFI-tapahtuma järjestetään ma 27.1.2020 Tiedekulmassa Helsingissä.

Mitä somemanageri tekee?

Mikä erottaa yhteisömanagerin ja somemanagerin? CMADFI-tapahtumaan molemmat ovat erittäin tervetulleita ja yleensä somemanagereita onkin ollut paikalla enemmän kuin yhteisömanagereita, vaikka päivän teemana on arvostaa yhteisömanagereita. Kyllähän me somemanagereitakin arvostamme! 

Kyselin muutamilta verkostoni jäseniltä, mitä somemanagerin työkuvaan oikein kuuluu.

Somemanageri huolehtii organisaation näkyvyydestä ja läsnäolosta somekanavissa, tuottaa ja jalostaa sisältöä, kuuntelee ja seuraa somekeskusteluja ja vastaa kysymyksiin. Tehtäviin kuuluu mahdollisesti myös some- tai sisältöstrategian tekeminen ja ylläpitäminen. Työnkuva surffaa markkinoinnin ja ajankohtaisviestinnän välimaastossa. Usein somemanageri myös kouluttaa ja auttaa organisaation muuta henkilöstöä someviestinnässä.

-Satu Kantti, Somemanageri, Tampereen yliopisto

Somemanageri pitää huolta sosiaalisen median kanavista, aktivoi ja moderoi keskustelua, hoitaa yrityksen maksettua mainontaa sekä pyrkii koko ajan optimoimaan ja kehittämään toimintaa. Usein työnkuvaan kuuluu myös sisällöntuotanto yrityksen omaan mediaan.

Marianne Mokkala-Räty, yhteisötuottaja, Cursor Oy

Meillä somemanageri ylläpitää some-kanaviamme: tuottaa ja julkaisee sisältöä, kannustaa, kerää uutta yleisöä, herättää keskustelua, tukee, tiedottaa, asettaa tavoitteita, seuraa tuloksia, jne.

-Saara Paajanen, viestintäkoordinaattori, Siskot ja Simot

Some-manageri on yksi avainhenkilöistä yrityksen tai yhteisön sosiaalisen median kanavien hallinnoinnissa. Some-manageri osallistuu kanavien strategiseen suunnitteluun ja sisällöntuotantoon sekä vastaa kanavien moderoinnista. Hän toimii siis vahvimpana yrityksen tai yhteisön äänenä näissä yhteisöissä ohjaamalla keskustelua (pyrkimällä tähän) pääasiassa osallistumalla siihen itse aktiivisesti. Käytännössä some-manageri(t) on se taho mikä tekee yrityksen/yhteisöjen toiminnasta sosiaalisessa mediassa aidosti kaksisuuntaista.

-Jukka Sinda, Service Manager, Social Media/Digital Customer Service, DNA

Somemanageri yhdistää ihmiset, tapahtumat ajasta ja paikasta riippumatta. Hänen tärkein tehtävä on toimia verkoston linkkinä myös sähköisten kanavien ulkopuolella. 

Outi Syrjälahti, Kasvumanageri (R)

Somemanageri edustaa työnantajaansa tai toimeksiantajaansa eri somepalveluissa. Hänen tehtävänsä on luoda ja pitää yllä hyviä suhteita työnantajan sidosryhmiin viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Hän välittää työroolissaan tietoa ja näkemyksiä sidosryhmille, mutta myös sidosryhmiltä omalle organisaatiolleen. Näiden tehtävien voidaan ajatella koskevan periaatteessa jokaista organisaatioon kuuluvaa. Käytännössä ne vaativat niin erityisiä taitoja, ominaisuuksia ja läsnäoloa verkossa, että erityinen somemanagerin työrooli on hyvin perusteltu.

-Tiinu Wuolio, toimitusjohtaja, Medita Communication Oy

Jos sinäkin olet somemanageri, twiittaa ihmeessä siitä, mitä tehtäviä työhösi kuuluu!